Samlade publikationer inom nätverket

Publikationer

2017

Bergmo-Prvulovic, I. (2017). Conflicting perspectives on career: Implications for career guidance and social justice. (Chapter 9). In Hooley, T., Sultana, R. G., & Thomsen, R. (Eds). Career Guidance for Social Justice.  Contesting Neoliberalism. Volume 1: Career Guidance and the Struggle for Social Justice in a Neoliberal World. Routledge Taylor & Francis Group.

Bergmo-Prvulovic, I. (2017). Demographic Changes and the Need forLater Career Opportunities. Adult Education Discourses, Vol 18, pp 187-206 (ISSN 2084-2740).

Bergmo-Prvulovic, I. (2017). Karriär utifrån ett ansträngnings- och belöningsperspektiv. [Career from an effort and reward perspective] (s. 76- 96). In Ahl, H., Bergmo-Prvulovic, I. & Kilhammar, K. (Eds) HR. Att ta tillvara mänskliga resurser. Human resources: Making use of human resources]. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Carlhed, C. (2017). The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications, Scandinavian Journal of Educational Research, 61:5, 503-525, DOI: 10.1080/00313831.2016.1172496

Carlhed, C. (2017). Resistances to scientific knowledge production of comparative measurements of dropout and completion in European Higher Education. European Educational Research Journal. Vol. 16(4) 386–406 http://doi.org/10.1177/1474904116667363

Sharif, Hassan .(2017). ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” [Elektronisk resurs] Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2017 · Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319824

2016

Alexiadou, N., Dovemark, M., Erixon Arreman, I., Holm, A.-S., Lundahl, L. & Lundström, U. (2016). Managing inclusion in competitive school systems: The cases of Sweden and England. Research in Comparative and International Education, 11(1), 13-33.

Carlhed, C. (2016). Familjebakgrund avgör strategi för högre studier. Det sociala rummet av utbildningsstrategier. I Vetenskapsrådet (Red.) (2016). Resultatdialog 2016. Stockholm: Vetenskapsrådet., s 28-35. https://publikationer.vr.se/produkt/resultatdialog-2016/

Hjelmér, C., & Rosvall, P.-Å. (2016). Does social justice count? ‘Lived democracy’ in mathematics classes in diverse Swedish upper secondary programmes. Journal of Curriculum Studies, 1-19. doi:10.1080/00220272.2016.1138326 (ahead of print)

Rosvall, P.-Å., Hjelmér, C., & Lappalainen, S. (2016). Staying in the comfort zones – Low expectations in vocational education and training mathematics teaching in Sweden and Finland. European Educational Research Journal. doi:10.1177/1474904116669154 (ahead of print)

Nylund, M. & Rosvall, P-Å. (2016). A curriculum tailored for workers? Knowledge organization and possible transitions in Swedish VET. Journal of Curriculum Studies, e-pub ahead of print. DOI: 10.1080/00220272.2016.1138325

2015

Carlhed, C. (2015). Vid den normala studietaktens utkanter: Analyser av studieavbrott på lärarutbildningar vid Uppsala universitet.  Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi / SEC Research Reports, 54, Uppsala:  Uppsala universitet.

Hallqvist, A. (2015). Nya karriärval mitt i livet: omställningsprocesser och biografiska brott. Anders Loven (red.) Karriärvägledning: en forskningsöversikt. Studentlitteratur, 293-314.

Lundahl, L., Lindblad, M., Lovén, A., Mårald, G. & Svedberg, G. (2015). No particular way to go: Careers of young adults lacking upper secondary qualifications. Journal of Education and Work, 1-14.

Lundahl, L. (2015). Vägledning på gymnasiemarknaden.  I: Anders Lovén (red), Karriär­vägledning: en forskningsöversikt (135-154). Lund:  Studentlitteratur.

Lundahl, L. (2015). Osäkra övergångar. I Resultatdialog 2015 (107-116). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Sundelin, Å. (2015). Att skapa framtid: en analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2015 http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A878363&dswid=-2701

Sundelin, Å. (2015) Vägledningens innersta rum. I Lovén, Anders, red. Karriärvägledning. En forskningsbaserad översikt. Lund: Studentlitteratur

2014

Hallqvist, A. (2014). Biographical learning: two decades of research and discussion. Educational review 66(4), 497-513.

Hallqvist, A and Hydén, L-C. (2014). End of journey, end of story? A longitudinal study of involuntary work transitions among laid-off workers. Studies in Continuing Education 36(2), 201-217.

Hertzberg, Fredrik, & Sundelin, Åsa. (2014). Counseling between recognition, justice and difference: the significance of power asymmetries, communicative projects and unintended consequences in career counseling of immigrants in Sweden. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 14(1), 89-102.

Hjelmér, C., Lappalainen, S., & Rosvall, P.-Å. (2014). Young people and spatial divisions in upper secondary education: a cross-cultural perspective. In A.-L. Arnesen, E. Lahelma, L. Lundahl, & E. Öhrn (Eds.), Fair and competitive? Critical perspectives on contemporary Nordic schooling (pp. 85-102). London: Tufnell press.

Lundahl, L. & Olofsson, J. (2014). Guarded transitions? Youth trajectories and school-to-work transition policies in Sweden. International Journal of Adolescence and Youth, 19 (Suppl 1), 19-34.

Lundahl, L. (2014). Hjälp på vägen?: Lokal övergångspolitik för unga utan gymnasie­utbild­ning.  I Jonas Olofsson (Ed.), Den långa vägen till arbetsmarknaden: Om unga utanför (195-213). Lund:  Studentlitteratur.

Lundahl, L., Erixon Arreman, I., Holm, A.-S. & Lundström, U. (2014). Gymnasiet som marknad. Umeå:  Boréa Bokförlag.

Rosvall, P.-Å., & Öhrn, E. (2014). Teachers’ silences about racist attitudes and students’ desires to address these attitudes. Intercultural Education, 25(5), 337-348. doi:10.1080/14675986.2014.967972

2013

Hallqvist, A and Hydén, L-C. (2013). Work transitions as told: a narrative approach to biographical learning. Studies in Continuing Education 35(1), 1-16.

Niemi, A.-M., & Rosvall, P.-Å. (2013). Framing and classifying the theoretical and practical divide: how young men’s positions in vocational education are produced and reproduced. Journal of Vocational Education & Training, 65(4), 445-460.

Nylund, M. (2013). Yrkesutbildning, klass och kunskap. En studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform. Örebro: Örebro Studies in Education 40.

Olofsson, J. & Lundahl, L. (2013). Unga möter ökade sociala risker: En bakgrund om ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Socialmedicinsk Tidskrift, 90(5), 733-742.

Öhrn, E. & Lundahl, L. (Eds.).  (2013). Kön och karriär i akademin: En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Göteborg: Göteborgs universitet.

2012

Hallqvist, A (2012). Occupational transitions as a relational project  Studies in Continuing Education 34(2), 83-98.

Hallqvist, A (2012). Work Transitions as Biographical Learning: Exploring the Dynamics of Job Loss. Diss.

Hallqvist, A and Hydén, L-C (2012). Learning in occupational transitions: a study of the process following job loss. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 43(3), 331-343.

Hallqvist, A,  Ellström, P-E and  Hydén, L-C. (2012). The many faces of biographical learning. Studies in the Education of Adults 44(1), 70-84.

Lundahl, L. (2012). Leaving school for what? Notes on school-to-work transitions and school dropout in Norway and Sweden.  In: Torill Strand & Merethe Roos (Ed.), Education for Social Justice, Equity and Diversity (85-108). Zürich:  LIT Verlag.

Nylund, M. (2012). The relevance of class in education policy and research. The case of Sweden’s vocational education. Education Inquiry (3) 4, pp. 591-613.

Olofsson, J., Lundahl, L., Lexelius, A., Rolfsman, E. & Östh, J. (2012). Ungas övergångar mellan skola och arbete: förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. Umeå: Umeå Universitet.

Rosvall, P.-Å. (2012). ”det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras…” En etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan. Umeå/Borås: Umeå universitet/Högskolan i Borås.