Pågående projekt

Lära för karriärvalet (Forte 2016-2018), Vetenskaplig ledare: Lisbeth Lundahl, medverkande; Michael Lindblad, Umeå universitet

Justice through education in the Nordic countries, JustEd (NordForsk, 2013-2018) ,  Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet leder ett av teamen inom nätverket (forskning om övergångar).

Landsbygdens unga, utbildning, plats delaktighet: Projektledare Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik.: Projektledare Per-Åke Rosvall, Umeå universitet

Critical education in vocational subjects? Civic knowledge in vocational programmes, policy documents and classroom practice. Project leader: Per-Åke Rosvall, Umeå universitet

Vocational education, transitions, marginalisation and social justice. Project leaders: Mattias Nylund and Per-Åke Rosvall, Umeå universitet

Strategic Partnerships for higher education, 2016-2019: Counselling for Refugee  and Migrant Integration into the Labour Market – Development of Courses for Higher Education and Public Employment Services. Erasmus+ project, Kontaktpersoner Fredrik Hertzberg & Åsa Sundelin, Stockholms universitet

Lärande i professionellt samtalsstödFrämjande och hämmande faktorer för vuxna arbetssökandes lärande. Avhandlingsprojekt Christer Langström, Stockholms universitet

I fotspåren på motståndskraftiga unga: lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning. (VR-U 2017-2021). Projektledare: Ali Osman, Carina Carlhed, Stockholms universitet och Niclas Månsson Mälardalens högskola.

Att bli ”svensk lärare” – En studie av snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. Projektledare: Larissa Mickwitz, Stockholms universitet,medverkande Anki Bengtsson,Stockholms universitet, 2017-2019 och är finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).