Pågående projekt

Moving on – Youth attending an introduction program and their career support in varying local contexts. Lisbeth Lundahl (PI), Jonna Linde, Joakim Lindgren, Per-Åke Rosvall (all from Umeå University) and Åsa Sundelin (Stockholm University).

Michael Lindblad: Young Sami people’s career development (2018 – 2021) funded by Umeå School of Education (USE) at Umeå University. The project is aiming at generating knowledge about young Sami and their transitions from school to work, a virtually unexplored area, which can contribute to improved community support.

I fotspåren på motståndskraftiga unga: lyckade utbildningsvägar och inträdet i högre utbildning. (VR-U 2017-2021). Projektledare: Ali Osman, Carina Carlhed Ydhag, Stockholms universitet och Niclas Månsson Mälardalens högskola.

Inkludering och erkännande av nyanlända ungdomar och unga vuxna genom studie- och yrkesvägledning. En studie av professionella överväganden och prioriteringar. Fredrik Hertzberg (Stockholms universitet), Miguel Inzunza (Umeå universitet), Ewa Rolfsman (Umeå universitet) och Åsa Sundelin (Stockholms universitet)

Lära för karriärvalet (Forte 2016-2018), Vetenskaplig ledare: Lisbeth Lundahl, medverkande; Michael Lindblad, Ewa Rolfsman, Umeå universitet

Justice through education in the Nordic countries, JustEd (NordForsk, 2013-2018) ,  Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet leder ett av teamen inom nätverket (forskning om övergångar).

Landsbygdens unga, utbildning, plats delaktighet: Projektledare Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik.: Projektledare Per-Åke Rosvall, Umeå universitet

Critical education in vocational subjects? Civic knowledge in vocational programmes, policy documents and classroom practice. Project leader: Per-Åke Rosvall, Umeå universitet

Vocational education, transitions, marginalisation and social justice. Project leaders: Mattias Nylund and Per-Åke Rosvall, Umeå universitet

Strategic Partnerships for higher education, 2016-2019: Counselling for Refugee  and Migrant Integration into the Labour Market – Development of Courses for Higher Education and Public Employment Services. Erasmus+ project, Kontaktpersoner Fredrik Hertzberg & Åsa Sundelin, Stockholms universitet

Lärande i professionellt samtalsstödFrämjande och hämmande faktorer för vuxna arbetssökandes lärande. Avhandlingsprojekt Christer Langström, Stockholms universitet

Att bli ”svensk lärare” – En studie av snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. Projektledare: Larissa Mickwitz, Stockholms universitet,medverkande Anki Bengtsson,Stockholms universitet, 2017-2019 och är finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).