Upcoming International Conference 2019

Upcoming International Conference 2019

Critical perspectives on agency and social justice in transitions and career development
23 -24 October, 2019 in Copenhagen at the Danish School of Education Aarhus University

Nordic research on agency and social justice in transitions and career development is sparse. This conference addresses current and much-discussed issues in society and politics in the Nordic countries and internationally: How do social justice and agency in the career development of individuals, groups and communities affect their educational trajectories and work/life transitions?

The ambition of this conference is therefore to bring together researchers from different disciplines who take an interest in interdisciplinary and critical approaches to the way in which we understand and work with transitions, social justice and agency in professional practices and the lives of young and people adults.
The organizers’ are the Guidance research Unit at the Danish School of Education and a group of researchers within the Danish National network for research in Guidance together with the Swedish research network Career Development and Career Guidance, KAV (Karriärutveckling och karriärvägledning)

Read More

Om KAV-nätverket och dess mål

Om KAV-nätverket och dess mål

KAV-nätverket är ett nationellt forskarnätverk som verkat under tio år med finansiering av Vetenskapsrådet, Forte samt de tre lärosäten som svarar för studie- och yrkesvägledarutbildningen. Nätverket består av cirka 25 seniora och juniora forskare från en rad discipliner och lärosäten. KAV leds av professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet.
KAV-nätverkets övergripande syfte är att fungera som en arena för utbyte av forskning mellan närbelägna forskningsfält och forskare avseende karriärutveckling, övergångar mellan skola och arbete samt karriärvägledning från grundskola till arbetsliv.

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

Tidigare aktiviteter i KAV-nätverket

KAV-nätverkets tidigare verksamhet

Nätverket har under åren 2011-2013 anordnat två årliga sammankomster med forsknings­se­minarier samt inventeringar av forskningsbehov. Forskningssamarbeten har diskuterats och inletts. KAV har under flera års tid arbetat för tillskapandet av en referee­granskad, engelsk­språkig tidskrift, Nordic Journal of Career Development and Guidance (NJCDG), eftersom en sådan samnordisk tidskrift saknas. Ännu har emellertid finansieringsfrågan inte lösts. I stället kommer en forskningsantologi att ges ut under 2014/15 från KAV, för att tillgodose be­hovet av att sprida aktuell forskning inom nätverkets område.

Hösten 2017 anordnades en internationell forskningskonferens med Stockholms universitet som värd. Läs mer under den blå knappen.

Read More

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.